• Johannes Tonckens
  • Oosterweg 127
  • 9751 PE Haren


Welkom

Tonckens Ecologie is een adviesbureau gespecialiseerd in ecologisch onderzoek.

Tonckens Ecologie:

  • voert veldonderzoeken van planten en dieren uit;
  • is op de hoogte van de recente inzichten in het natuurbeheer;
  • maakt uitvoerbare plannen;
  • toetst plannen en projecten aan de geldende natuurwetgeving.

 


© 2016