ringslang

Onderzoek - Faunaonderzoek

Kennis over de aanwezigheid van diersoorten is steeds belangrijker in het kader van de Wet natuurbescherming. Door onderzoekers en door vrijwilligers wordt een schat aan gegevens verzameld zodat van de meeste soorten de verspreiding in Nederland globaal bekend is.

De verspreiding van soorten is echter aan verandering onderhevig. Indien het gaat om ruimtelijke ontwikkeling (lees: bouwen) is gedetailleerde informatie nodig van recente datum. Zijn er bijvoorbeeld beschermde soorten vissen aanwezig in een te dempen of te vergraven watergang? Zijn er vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in een bepaald gebied? Onderzoek hiernaar vereist een aanpak die van soort tot soort verschilt.

Soms zijn er specialistische vangmiddelen nodig. Afhankelijk van de vraag wordt daarom een onderzoeksopzet gemaakt. Indien nodig wordt contact gezocht met specialisten.

Uitgevoerde onderzoeken:

  • Onderzoek naar kleine modderkruiper in het Compagnonsveld en polder Ravenswoud;
  • Onderzoek naar kleine modderkruiper, heikikker, waterspitsmuis en ringslang in de polder Oldelamer. i.s.m. bureau Faunax.


© 2016