logo Formica

Netwerk

Samenwerkingsverband Formica

Kleine bureaus zijn uitstekend in staat om samen te werken en gebruik te maken van elkaars sterke kanten. Daartoe is FORMICA opgericht, het samenwerkingsverband van vijf zelfstandig ecologische adviesbureaus in Noord-Nederland. De naam is afgeleid van het mierengeslacht Formica. Mieren staan immers bekend als kleine nijvere werkers.

Samen zijn zij in staat grote bouwwerken tot stand te brengen. Bovendien vervullen ze een nuttige functie in de natuur. Dit is wat Formica wil uitstralen. In Formica wordt de expertise en capaciteit van de afzonderlijke bureaus gebundeld. Per project kan geput worden uit het netwerk van Formica. Hierdoor kunnen met Formica omvangrijkere opdrachten worden uitgevoerd, met name wanneer integratie van verschillende specialismen is vereist.

Formica bestaat uit:

Formica heeft ook een eigen website:


© 2016