kievitsbloemen

 

Projecten - Kievitsbloemen langs de Soestwetering

April 2007

De Kievitsbloem is een bolgewas welke in haar verspreidingsgebied vrijwel beperkt is tot de provincie Overijssel. Zo komen er populaties voor langs het Zwarte water, de Overijsselse vecht en de Soestwetering. Het is een plant van vochtige hooilanden die af en toe overstroomd worden. Het huidige voorkomen bedraagt nog maar een fractie van het voorkomen rond 1900. Ook buiten Nederland komt de soort nog maar zeer beperkt voor.

Omdat langs de Soestwetering werkzaamheden zijn gepland in verband met de inrichting van een overstromingsgebied biedt dit ook nieuwe kansen voor de Kievitsbloem. Alle huidige groeiplaatsen zijn nauwkeurig ingemeten met behulp van een GPS, zodat de plannenmakers optimaal rekening kunnen houden met deze soort.


© 2016