paddentrek

 

veenpluis

Projecten - Paddentrek op de Eelderbaan

De Eelderbaan is een parkbos zone aan de westzijde van de wijk Vinkhuizen. De Eelderbaan wordt doorsneden door een aantal wegen. Jaarlijks worden hier tijdens de paddentrek veel slachtoffers geteld. De padden trekken van zuid naar noord op zoek naar geschikte voortplantingswateren. Bij het passeren van wegen is de kans groot om te worden overreden door motorvoertuigen, maar ook fietsers vormen een gevaar. Al bij lage verkeersintensiteiten worden veel slachtoffers gemaakt.

Tonckens Ecologie heeft op 3 avonden in maart het aantal levende en dode padden geteld op de betreffende trajecten. Er zijn voorstellen voor verbetering van de situatie gedaan: verlaging van het niveau van het voetpad en het verwijderen van de opstaande rand door een onderbroken randen. Het aanleggen van amfibieƫn tunnels is hiermee overbodig. Bovendien kan de straatkolk vervallen. Het afstromende water van de weg komt ten goede aan de achterliggende groenstrook.


© 2016